Aktuellt - arkiv

Söktext
2020-05-29 [Omsorg & stöd]

Är du intresserad av att ta uppdrag inom LSS?

Vi söker personer med erfarenhet eller intresse av arbete med personer med funktionsvariationer, bl.a. autism, ADHD och Aspergers syndrom. Det är bra om du som söker är aktiv och tycker om att hitta på aktiviteter. Du som söker ska vara lyhörd, flexibel och tydlig. 

2020-04-30 [Bygga, bo & miljö]

Avgifter och regler

Avfallshanteringen finansieras enbart genom avfallstaxan utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för hushållens avfallshanteringen.

Den aktuella taxan för avfallshantering i Skurups kommun gäller från 2020-01-01 och är densamma för 2021.

2020-04-15 [Omsorg & stöd]

Skurups kommun behöver dig!

Med anledning av covid-19-pandemin söker vi vikarier som med kort varsel kan ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Är du utbildad undersköterska eller har tidigare erfarenhet från vård och omsorg är detta meriterande. Har du inte tidigare erfarenhet av vård och omsorg men är intresserad av människor, har empati och ett genuint intresse av att stödja personer i att klara sin vardag är du också varmt välkommen att söka.

 

2020-04-01 [Bygga, bo & miljö]

Bo och bygga

Öppet hus på myndighetsenheten bygg är inställd tillsvidare fr o m 1/4 2021.

 

2020-03-31 [Bygga, bo & miljö]

Naturvård

Naturvård är allt arbete med att skydda och bevara naturens variation av djur och växter, landskap, naturformer och geologiska terrängformer. Förutom att värna om naturvärdena handlar naturvård idag mycket om kunskapsspridning och att underlätta för allmänheten att uppleva naturen på nära håll.

 

2020-03-25 [Bygga, bo & miljö]

Earth Hour 27 mars

Sista lördagen i mars varje år firas Earth Hour världen över för att uppmärksamma klimatfrågan och vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan. År 2019 deltog 188 länder och 260 kommuner i Sverige, däribland Skurups kommun. När chansen äntligen ges arrangerar vi traditionella fackeltåget.

Klimatmanifestation och fackeltåget i Svaneholm inställt även år 2021

Men med anledning av de rådande omständigheterna kring Coronaviruset covid-19 så kommer Skurups kommun inte anordna fackeltåg vid Svaneholm under Earth Hour 2021. 

Det främsta budskapet med Earth Hour har alltid varit SLÄCK! - att vi alla ska släcka för klimatet, planeten och den biologiska mångfalden. Det kan vi göra tillsammans och då blir det ett tydligt budskap till världens ledare att agera för planeten. Så släck den 27 mars 2021 mellan kl 20.30-21.30.  Uppmana dina kollegor, vänner och bekanta att SLÄCKA

Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig i Earth Hour 2021 https://www.wwf.se/earth-hour/

 

2020-03-24 [Omsorg & stöd]

Äldre

Enligt socialtjänstlagen ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar. För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning med mera.

 

2020-03-13 [Omsorg & stöd]

Välkomna till dagverksamheterna!

Aktiviteterna på våra dagverksamheter är många och är alltid kostnadsfria om inget annat anges, exempel på aktiviteter är bingo, sittgymnastik, melodikryss, temadagar med mera. Ersättning erläggs dock för eventuell frukost, lunch, kaffe och resa. Månadsprogram för aktiviteter finns under länkar.
2020-01-21 [Utbildning & barn]

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är i första hand till för dig som är över 20 år och inte har ett slutbetyg/examensbevis från gymnasiet och som vill

  1. komplettera tidigare studier
  2. läsa in kurser för högskolebehörighet
  3. skaffa dig en ny yrkesutbildning.

I Skurups kommun finns möjlighet för vuxna att utbilda sig både på Nils Holgersson vuxenutbildning, på folkhögskolan och via studieförbund.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19