Aktuellt - arkiv

Söktext
2020-12-04 [Utbildning & barn]

Covid19 information

Med anledning av ökad smittspridning i samhället och Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer samt Skåne smittskyddsläkares lokala råd, vill vi informera om de anpassningar vi gör på gymnasieskolan.

Skolledningen har i samråd med huvudman, skyddsombud och skolsköterska kommit fram till följande beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation att delvis stänga gymnasieskolan och övergå till distansundervisning from 7/12-20 – 6/1-21:

Distans/fjärrundervisning kvarstår på det sätt som vi haft de senaste veckorna med undantag för att teoretiska delar i yrkesämnen ska vara på distans eller ställas om till praktisk undervisning.

Elever på introduktionsprogrammet och elever som är särskilt sårbara för distansundervisning ska undervisas på plats. Plan för dessa elever kommer upprättas individuellt i samråd med skolans elevhälsa.

Internatet kommer hållas öppet.

Gymnasiesärskolan kommer fortsättningsvis undervisas på plats i skolans lokaler.

Smittläget i Skåne är fortsatt högt. Dock har vi inte på skolan hittills någon hög smittspridning.
Med detta vill vi också passa på att påminna alla att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens direktiv; hålla avstånd, stanna hemma vid symptom och tvätta händer.

 

Med Vänliga hälsningar 

Skolledningen

 

 

2020-12-04 [Bygga, bo & miljö]

Vatten och avlopp

På denna sida hittar du samlad information om vatten och avlopp. Här finns även aktuell driftsinformation.

2020-12-04 kl 13:45 

Uppdatering kring Rödhakevägen och Fågelvägen i Skurup. 
Enligt prognos är vattnet åter kring 16:30.

2020-12-04 kl 13:45

Vattenläckan på Östergatan är åtgärdad.


Vattenavstängning 2/12

Onsdagen den 2/12 2020 kommer ett VA-arbete på Södergatan, Jörgensgatan och Fågelvägen i Skurup att utföras.

Vattnet kommer att stängas av 08:00 och beräknas att vara åter i drift 16:00. 

Det kommer att finnas en vattenpost tillgänglig på Kristengatan, vid AKEAs etablering. 
Där kan ni hämta vatten under dagen. Ni tar med eget kärl. 

Om vattnet är missfärgat efter avstängningen, ska du spola i samtliga kranar tills vattnet får normal färg igen. Spola i ca 10-15 min. 

2020-12-01 [Bygga, bo & miljö]

Hämtning av avfall

I Skurups kommun är det SUEZ Recycling AB som sköter hämtning av rest-, mat-, latrin- och trädgårdsavfall medan Ragn-sells AB sköter hämtning av slam från enskilt avlopp och fettavskiljare.

2020-12-01 [Utbildning & barn]

Vi bygger Rydsgårds nya skola

Höstterminen 2022 slår Rydsgårds nya skola upp dörrarna för elever och personal. Skolan har åldersgrupperna från förskola till årskurs 6. På den här sidan kan du följa byggprocessen och läsa om visionerna med skolan. 

2020-11-27 [Bygga, bo & miljö]

Trafik och infrastruktur

Här kan du läsa om allt som rör trafik och gator samt aktuella projekt inom kommunen.
2020-11-26 [Uppleva & göra]

Föreningar

Föreningsregister, sök föreningsstöd, boka hall med mera
2020-11-25 [Bygga, bo & miljö]

Gång- och cykelvägar

Kommunen har ansvaret för drift- och underhåll av gång- och cykelvägarna i tätorterna och Trafikverket för gång- och cykelvägarna på landsbygden.
Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19