Aktuellt - arkiv

Söktext
2022-11-25 [Omsorg & stöd]

Psykisk hälsa

Samverkan

Skurups kommun samverkar med de andra kommunerna i sydöstra Skåne och med Region Skåne kring psykisk hälsa. Både vad gäller barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Rullar du ner på sidan kan du ta del av hur Skurups kommun kan erbjuda  stöd och råd. Om du klickar på någon av länkarna får du också veta hur du ska göra för att få kontakt.

2022-11-23 [Bygga, bo & miljö]

Lediga tomter

Är du intresserad av att köpa en kommunal tomt och bygga nytt hus? Skurups kommun tillhandahåller fribyggartomter till privatpersoner som önskar bygga sitt eget hus. För att få erbjudande om tomt behöver du ställa dig i den kommunala tomtkön.

2022-11-23 [Omsorg & stöd]

Trygg och säker

I Skurups kommun ska man alltid känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

2022-11-22 [Bygga, bo & miljö]

Det här gör kommunen för att spara el

Kommunens verksamheter påverkas också av höga elpriser och kommunen vidtar energibesparande åtgärder för att minska energianvändningen. Kommunstyrelsen tog på sitt möte 31/10 beslut om vilka åtgärder kommunen ska göra för att minska elanvändningen. 

 

2022-11-22 [Arbete & näringsliv]

Aktuellt för näringslivet

Välkommen till näringslivssidorna. Här hittar du aktuell information om näringslivet i kommunen. Vi är stolta och glada över vårt blomstrande näringsliv i Skurups kommun. På dessa sidor kan du följa med på vad som hänt, vad som händer just nu och vad som är på gång i kommunen. 

Skurups kommun anordnar själv och tillsammans med andra organisationer ett antal aktiviteter och träffar.

 

2022-11-21 [Bygga, bo & miljö]

Kommunikationer

Skurups kommun har ett ypperligt geografiskt läge på den skånska sydkusten med goda kommunikationer i alla väderstreck.

 

2022-11-17 [Bygga, bo & miljö]

Invasiva arter

Jättelokan och jättebjörnlokan är ursprungligen importerad som prydnadsväxt till Sverige och andra västeuropeiska länder och har som ursprungsområde Sydosteuropa. De tillhör familjen flockblomstriga växter (Umbelliferae) liksom hundkäx, strätta, kvanne, vanligt björnloka, morot och palsternacka, vilka har liknande blomställning och pålrot.

 

2022-11-15 [Bygga, bo & miljö]

Aktuella vägarbeten

Här finns information om planerade större och trafikpåverkande vägarbeten.

 

2022-11-14 [Bygga, bo & miljö]

Fågelinfluensa

Spridning av fågelinfluensa sker varje år. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och förekommer naturligt hos vilda fåglar. Ofta sker en ökning i samband med att vilda fåglar flyttar. För att hindra att sjukdomen sprids till våra tamfåglar finns det regler kring hur fåglarna får hållas.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02