Nybyggnadskartor och kartutdrag

Vid nybyggnation behövs oftast en detaljerad nybyggnadskarta vid bygglovsansökan. Det gäller både inom och utanför detaljplanerat område. För tillbyggnad eller byggnation av komplementbyggnader kan en förenklad nybyggnadskarta eller ett kartutdrag från primärkartan räcka. Myndighetsenheten-bygg informerar om vilken karta som behöver beställas i samband med din bygglovsansökan. Mer information om kartor och taxor hittar du under ”Länkar” till höger på sidan. 

 

Karttyper och priser

  • En nybyggnadskarta kostar från 7 095 kr.
  • En förenklad nybyggnadskarta kostar  2 365 kr.
  • En enkel karta (kartutdrag) kostar 710 kr. 

Kartorna går att få i digitalt format om så önskas

Nybyggnadskartor beställs företrädesvis via kart-och-gis@skurup.se Öppnas i nytt fönster. Kartor kan även beställas per telefon under telefontid enligt tider till höger. Vid beställning av kartor, vänligen uppge följande: 

  • Fastighetsbeteckning
  • Vilken typ av karta du vill beställa. Är du osäker på karttyp, kontakta myndighetsenheten-bygg.
  • Fakturauppgifter: Namn, personnummer, och adress dit fakturan skall skickas.

Färdigproducerad karta levereras via e-post i DWG och PDF. Märk väl att kartan är ritad i A3-format. Den ska därför skrivas ut i A3-format för att inte förändra kartskalan. Vid behov kan kartan skickas med posten i pappersform, nämn då detta beställningen.

Lägeskontroll

Lägeskontroll kan beställas av Kart- GIS enheten via kart-och-gis@skurup.se Öppnas i nytt fönster eller per telefon under telefontid enligt tider till höger.  

Utsättning

Skurups kommun utför inte utsättning, vänligen kontakta ett företag som erbjuder dessa tjänster.  

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2021-10-05