Näringslivsråd

Näringslivsrådet består av politiker, tjänstemän, företagarföreningar samt ett antal invalda företag. Invalda företag sitter under en period på två år, varefter nya företag väljs in som medlemmar. Invalda företag skall i möjligaste mån representera bredden av vårt näringsliv. Företag uppmuntras att kontakta kommunen om de önskar vara med i rådet alternativt rekommendera andra lämpliga företag.

Bra kontaktytor, samverkan och dialog

Genom näringslivsrådet har Skurups kommun och näringslivet bra kontaktytor där samverkan och dialog är ledord. Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrat och önskat av näringslivet, där spelar rådet en aktiv roll.

Därför är det viktigt med en välfungerande dialog med näringslivet och att representanterna i rådet tar ett stort eget ansvar för vidare förankring i respektive nätverk. Näringslivsrådet ska känna en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar. Rådet är en viktig remissinstans, där remissfrågor vid behov tas med till respektive nätverk för återkoppling i näringslivsrådet. Näringslivsrådet är ett samverkansråd och inget beslutande organ.

Representanter i Näringslivsrådet 2023:

Skurups Sparbank
Ordförande
Martin Gullberg
0705-88 35 45
mrgullberg@icloud.com
 
Knut Pers ELON
Pierre Mayr
0705-14 02 82
pierre.mayr@elon.se
 
Gunnebo Trädgård
Maria Dahlberg
info@gunnebotradgard.com
 
Fastighets AB Företagaren
Ulrik Wehtje
0705-56 10 02
uw@bbab.se
 
Careereye Sverige AB
Isak Nordahl
isak.nordahl@careereye.se
 
MCC Label
Catarina Grahm
0703-35 01 11
catarina.grahm@mcclabel
 
Företagarna
Paula Wilson
0705-53 34 96
info@hybrid-state.com
 
LRF
Frida Kvantenå
frida.w.kvantena@gmail.com
 
Ordförande Kommunstyrelsen
Johan Bolinder
johan.bolinder@skurup.se
 
1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen
Lars Nyström
lars.nystrom@skurup.se
 
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Lena Axelsson
lena.axelsson@skurup.se
 
Kommundirektör
Marcus Willman
0411-53 61 22
marcus.willman@skurup.se
 
Näringslivsansvarig
Sahand Kousha
0411-53 64 16
sahand.kousha@skurup.se
      
Förvaltningschef Serviceförvaltningen
Tommy Samuelsson
0411-53 64 64
tommy.samuelsson@skurup.se
 
Regionchef Svenskt Näringsliv (adjungerad)
Johan Dalén

johan.dalen@svensktnaringsliv.se

 
 

 

Sidansvarig: Sahand Kousha
Sidan uppdaterad 2023-05-22