Mötesplats för äldre

Pensionärsföreningarna har i samarbete med Skurups kommun, sedan 1999, arrangerat en minimässa för äldre. Detta görs vart tredje år.

Ett 30-tal utställare från närings- och föreningslivet ställer ut tillsammans med kommunens egna verksamheter.

Kommande Mötesplats för äldre är planerat att genomföras hösten 2022.

Sidansvarig: Regina Silvander
Sidan uppdaterad 2022-06-02