Möten, handlingar och protokoll

Protokoll från kommunens styrelser är allmänna handlingar och därmed som regel offentliga. Undantag kan dock finnas för sekretessbelagda uppgifter, främst när det gäller myndighetsutövning mot enskilda. Protokollen blir allmänna handlingar och publicerade när de är justerade.

 

Vad menas med ärenden och handlingar?

När du skickar in en ansökan eller annan skrivelse till kommunen får den ett handlingsnummer (årtal. löpnummer). Alla ansökningar om en viss typ kopplas t ex ihop till ett bidragsärende. Sedan fattas beslut om vilka som ska få bidrag och hur mycket. Besluten är också dokument som finns bland handlingarna i ärendena.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-03-07