Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska med ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården.

MAS har inte tillgång till information om enskilda ärenden såvida det inte pågår en aktiv utredning av avvikelse eller synpunkt. 

 

Direktiv och instruktioner

I ansvaret ingår bland annat att ta fram direktiv och instruktioner utifrån gällande lagstiftning för läkemedelshantering, dokumentation, delegering och samverkan med andra vårdgivare. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har också ett granskningsansvar för verksamheten och utreder Lex Maria-anmälningar. 

Sidansvarig: Elisabeth Persson
Sidan uppdaterad 2021-08-20