Medborgarundersökning 2020

Under vecka 35 startar utskicken av informationsbrev och inloggningsuppgifter till SCB:s Medborgarundersökning, som Skurups kommun deltar i. I årets omgång deltar 100 kommuner och totalt kommer ca 108 800 personer ingå i urvalet. Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är kommuninvånarnas uppfattning som vi är intresserade av. Är du en av dem som fått eller får enkäten hoppas vi att du vill vara med att påverka utvecklingen av vår kommun.

Webb eller papper

Urvalspersonerna kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas mellan 24-28 augusti. Det går att logga in och besvara enkäten direkt när informationsbrevet kommer. Webbenkäten är anpassad för att det ska vara lättare att svara via sin smarta telefon eller läsplatta.
 

Enkäten på andra språk

  • Webbenkäten går även att besvara  på engelska, finska och spanska.
  • Pappersenkäten finns även på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver urvalspersonen SCB. Information om detta finns, på arabiska, i informationsbrevet,  det brev som skickas med enkäten och i andra påminnelsen.  

Sista svarsdag

Postenkäter måste postas senast den 28 oktober.
Sista dag att besvara enkäten på webben är 3 november, kl. 13.00.

Tidsplan för insamling

  1. Utsändning av brev med inloggningsuppgifter till webben 24 augusti - 28 augusti
  2. Utsändning av enkät 7 september- 11 september
  3. Utsändning av påminnelse 16 september - 22 september
  4. Utsändning av påminnelse med ny enkät 5 oktober - 9 oktober
  5. Sista dag för att skicka in enkäten med post 28 oktober 
  6. Insamlingen stänger 3 november (kl. 13.00)
* På grund av mängden enkäter görs utskicken under 5 vardagar.

Information för uppgiftslämnarna på SCB:s webbplats

För uppgiftslämnarna finns en sida på SCB:s webbplats där man kan hitta länk till inloggningen för webbenkäten, information på andra språk och vanliga frågor och svar. Se under länkar

Allmän info om undersökningen

 

Resultat

Årets resultat kommer att presenteras/publiceras i mitten på december

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2020-09-14