Fördelaktigt läge i Öresundsregionen!

Vårt fördelaktiga läge i Öresundsregionen, vår höga servicenivå och vår låga kommunalskatt ger ditt företag bästa möjliga förutsättningar för en lyckad etablering i Skurup!

Vi erbjuder industrimark med perfekt läge. Det finns god tillgång på arbetskraft och kommunen fortsätter att bygga flera attraktiva bostadsområden för olika målgrupper. Genom Öresundsbron och de goda järnvägs- och vägförbindelserna kan Skurup betraktas som en kranskommun till Malmö. Skurup har därmed en central plats i Öresundsregionen – en av Europas mest expansiva marknader.

Köpenhamn nås på en timme med direkttåg eller bil. Närheten till hamnarna i Trelleborg och Ystad samt Sturups internationella flygplats förstärker den positiva bilden av Skurup som en attraktiv etablerings- eller bostadsort.

Industrimark

Skurups Handelsplats, Skurup

Ledig massbalanserad råmark finns bl a inom Skurups Handelsplats som är belägen på bra synligt läge vid E65 och västra infarten till Skurup.

Enligt gällande detaljplan är området huvudsakligen planerat för handel men även andra verksamheter som lager, lättare industri, kontor, aktiviteter och sport kan inrymmas.

Inom 3 mils radie från Skurups Handelsplats bor närmare 40 000 konsumenter. För varje ytterligare mils radie dubblas siffran upp till 6 mil, som innefattar 260 000 konsumenter.

Skurups Handelsplats beräknas från år 2021 och framåt ha ett 30-tal olika aktörer som tillsammans omsätter ca 500 miljoner och genererar ca 1,5 miljoner årliga besökare.

Är du intresserad av mark eller hyra lokal vid handelsplatsen, kontakta TAM Retail, Jens Persson tel 0702-177165.

Växelgatan, Skurup
Kommunen arbetar med att ta fram mer industrimark. Om allt går som planerat så kommer vi att kunna erbjuda ca 20 000 m2 industrimark under hösten 2019 på Växelgatan i Skurup.

Andra tätorter i kommunen
I övriga tätorter finns ledig industrimark i Skivarp och i Rydsgård, norr om E65. 

Sidansvarig: Per Andersson
Sidan uppdaterad 2020-11-17