Råd och stöd

Råd och stöd kan du söka via Region Skåne. Råd och stöd innebär att personen med  funktionsvariationer eller dennes anhöriga kan få hjälp av så kallat expertstöd Hjälpen kan vara av rådgivande och allmänt stödjande art och ges av bland annat kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, logoped, arbetsterapeut med flera.

 

Rätt till råd och stöd

Rätten till Råd och Stöd utreds och beslutas av Region Skåne. Vill Du veta mera om Råd och Stöd ska du kontakta Barn- eller vuxenhabiliteringen inom Region Skåne.

Sidansvarig: Andreas Thagg
Sidan uppdaterad 2021-10-06