Insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsvariationer ger rätt till stöd och service för personer som har omfattande och mångåriga eller varaktiga funktionsvariationer.

Vad säger lagen?

Syftet med lagen är att ge dig som har en funktionsvariation större medbestämmanderätt och att främja din rätt till jämlikhet och delaktighet i samhället.

Sidansvarig: Linda Sandmark
Sidan uppdaterad 2023-02-03