Individuell plan

Individuell plan enligt § 10 LSS, lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsvariationer.

 

Vem har rätt till en Individuell plan?

Du som omfattas av LSS personkrets har i samband med att du beviljas någon eller några av de tio insatserna enligt LSS rätt att begära en Individuell plan.

Varför ska man begära en Individuell plan?

En individuell plan beskriver planerad och beviljad hjälp. Syftet med en Individuell plan är att ge dig en samlad bild av dina beviljade LSS insatser och annat stöd som du får, eller skulle vilja ha i framtiden. Det ska också tydliggöra för dig vem som är ansvarig för de olika insatserna. Det kan handla om stöd från ex habiliteringen, skola, Försäkringskassa eller Arbetsförmedling.

Dina önskemål och behov styr vad planen ska handla om

Det är viktigt att du eller din företrädare deltar i mötet. Dina önskemål är utgångspunkt för den individuella planen.

Tänk igenom följande frågor:

  • Vad är syftet med planen?
  • Vem eller vilka ska vara med vid mötet

Kontakta din LSS handläggare för planering

 

Planen ska formuleras vid ett möte mellan dig och de personer som du vill ska vara med

  • hur är det nu
  • hur det borde vara - formulera kortsiktiga och långsiktiga mål
  • planera och bestämma hur man når dit, vem som gör och ansvarar för vad
  • följa upp hur det fungerar och om man nått målen

Uppföljning

Din Individuella plan följs upp regelbundet. Vid uppföljningsmötet går ni igenom hur det har gått med det ni kom överens om och om det behövs fler möten.

Sidansvarig: Linda Sandmark
Sidan uppdaterad 2023-02-03