Hur ansöker man?

Du eller dina vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare kan ansöka om insatser. Barn från 15 år kan själva ansöka om insatser i samförstånd med sina vårdnadshavare. Du ansöker om insatser hos LSS handläggaren vilken blankett du finner här.

Ansökan kan lämnas skriftlig eller muntligt. Handläggaren tar emot ansökan, utreder, gör en bedömning och fattar beslut. Insatserna är avgiftsfria.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om LSS insatser får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din handläggare för att få hjälp och information.

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2022-08-19