Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Inom kommunens LSS-verksamhet erbjuds fritidsaktiviteter till personer med funktionsvariationer enligt LSS (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Det är viktigt med en meningsfull fritid där tillgängliga aktiviteter och rekreationsinsatser finns.

 

Grunden

Grunden är en förening för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en riksförening och finns i hela Sverige. Vår avdelning heter Grunden Sydöstra Skåne och innefattar Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad kommun. Här är det medlemmarna som styr, deras idéer som är viktiga.

Medverkan, påverkan och samverkan är ledord som Grundenmedlemmar arbetar efter.

 

Sidansvarig: Anna Andersson
Sidan uppdaterad 2021-10-06