Fritidsaktiviteter

Inom kommunens LSS-verksamhet erbjuds fritidsaktiviteter till personer med funktionsvariationer enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsvariationer. Det är viktigt med en meningsfull fritid där tillgängliga aktiviteter och rekreationsinsatser finns.

Grunden

Grunden är en förening för personer med intellektuella funktionsvariationer. Det är en riksförening och finns i hela Sverige. Vår avdelning heter Grunden Sydöstra Skåne och innefattar Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad kommun. Här är det medlemmarna som styr, deras idéer som är viktiga.

Medverkan, påverkan och samverkan är ledord som Grundenmedlemmar arbetar efter.

 

Sidansvarig: Linda Sandmark
Sidan uppdaterad 2023-02-03