Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

I Skurups kommun finns olika arbetsplatser inom daglig verksamhet som du kan välja att arbeta på som ger dig en meningsfull sysselsättning/arbete som anpassas efter dina behov och önskemål. All verksamhet bygger på individuell anpassning för att öka din självständighet och utveckla dina förmågor.

 

Svantorget

Här kan du arbeta enskilt eller i grupp i stora rymliga lokaler. Vi erbjuder aktiviteter som musik, rytmik, skapande och sinnesstimulering i olika rum.

Nu ger vi möjlighet att erbjuda sysselsättning på annorlunda sätt. Deltagare som valt att vara hemma (under pandemin) kan delta i någon aktivitet på distans och få möjlighet till social tillhörighet och gemenskap

Servicegruppen

På Svantorget utgår även en servicegrupp som utför olika arbetsuppgifter som trädgårdsskötsel, postrunda och återvinning till våra olika verksamheter inom LSS. Vi har även olika kommunuppdrag som biltvätt, renhållning och leveranser. Friskvård.

Naturgruppen

Naturgruppen har sin verksamhet i ett eget hus på Skurups Folkhögskola. Här kan du arbeta enskilt eller i grupp med olika arbetsuppgifter som bland annat trädgårdsskötsel i vår egen koloni. Vi utför anpassade uppgifter för Folkhögskolan som trädgårds- och köksarbete. Vanligtvis är vi även på COOP tillsammans med personal där vi packar upp och frontar varor men det är för tillfället pausat.

Slussen

Slussen vänder sig till dig som står närmare arbetsmarknaden.  Här erbjuder vi arbete enskilt eller i grupp. Vi utför diverse arbetsuppgifter från kommunens vaktmästare, lättare trädgårdsarbete inom parkförvaltningen och på Skurups fotbollsklubb.

Vi erbjuder arbetsuppgifter som kan vara på olika företag som paketering, uppackning och frontning av varor i butik men detta är för tillfället pausat. Friskvård – träffar med olika tema kring hälsa och livskvalité.

Kulturverkstan på Slussen rymmer olika kreativa områden. Deltagare och personal arrangerar och samordnar olika träffar utifrån intressen, önskemål och tema som kommer fram i löpande diskussioner. Du ska känna att du ständigt utvecklas och utmanas till att lära dig mer om de områden du valt som till exempel Träffpunkt /café – en em i veckan, IT utveckling, data spel, historieverkstad.

Vi har skapandegrupper i Kulturverkstan där deltagarna får möjligheter att uttrycka sig genom musik/ konst/måleri och skrivarverkstad.

Intergrerad - egen arbetsplats

En stödassistent ger stöd till deltagare som har en integrerad/egen arbetsplats. Detta sker genom kontinuerliga uppföljningar på arbetsplatsen och praktisk handledning i samband med introduktion eller vid nya arbetsuppgifter. Stödassistenten ansvarar för samordning och information.

Får jag några kostnader och får jag någon ersättning?

Att delta i Daglig verksamhet är kostnadsfritt men du betalar själv för dina måltider. Du får en mindre ersättning, habiliteringsersättning, när du deltar i Daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri. Habiliteringsersättningen i Skurup är 80kr/dag.

Hur tar jag mig till Daglig verksamhet?

Du är själv ansvarig för att ta dig till och från Daglig verksamhet och du betalar själv för dina resor.

Vem kan få Daglig verksamhet?

Du som har en funktionsvariation och som har rätt till insatser enligt Lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsvariationer kan ansöka om Daglig verksamhet. Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte på gång att utbilda dig.

Hur ansöker jag?

Du själv eller din God man/Förvaltare ansöker om Daglig verksamhet. Ansökan skall göras hos LSS-handläggaren.

Vad händer när jag har fått mitt beslut?

När du fått ditt beslut får du en kallelse till ett första möte med en enhetschef. Där får du information om Daglig verksamhet, arbetsplatser och annan viktig information.

Sidansvarig: Anna Andersson
Sidan uppdaterad 2021-10-06