Lotteritillstånd

Fritidsenheten beviljar ideella föreningar tillstånd att bedriva lotterier i enlighet med de lagar och förordningar som finns. Det är alltså endast ideella föreningar som kan beviljas detta tillstånd. Avgiften är 335 kr och lotterierna gäller i tre år.

 

Ska din förening sälja lotter behöver ni veta till vilka bestämmelser som finns

För att ordna lotteri krävs behörighet. Som behörig räknas en svensk juridisk person som är en ideell förening med syfte är att främja ett allmännyttigt ändamål inom Sverige. Föreningen ska ha varit verksam under minst två år.

Vad gäller för olika lotterier?

Vissa lotterier måste registreras och för andra lotterier krävs tillstånd. Det beror på hur stort lotteriet är. Ska din förening ordna ett eller flera lotterier, där det totala insatsbeloppet är högst 20 basbelopp, cirka 800 000 kronor över en treårsperiod, ska föreningen ansöka om ett tillstånd för registrering. Det kallas § 17-lotteri.

Ska din förening ordna ett stort lotteri och insatsbeloppet är högre än 20 basbelopp ska föreningen söka tillstånd. Det kallas § 16-lotteri. Ni behöver också söka tillstånd om lotteriförsäljningen sker med hjälp av serviceföretag från en fast försäljningsplats.

När måste man ha tillstånd och var söker man det?

En ideell förening som är behörig att ordna lotteri behöver inte ansöka om registrering eller tillstånd vid mindre lotterier i samband med aktiviteter eller sammankomster som föreningen ordnar eller deltar i. Det kallas § 19-lotteri. Lottpriset får vara högst sju kronor (1/6000 basbelopp) och lotterna får bara säljas på platsen för aktiviteten eller sammankomsten.

Ansökan om tillstånd och registrering för lotterier inom Skurups kommun görs på särskilda blanketter. När man får sitt tillstånd måste man betala en tillståndsavgift.

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2021-08-25