Leader - Lokalt Ledd Utveckling

Sök stöd för ert projekt hos Leader Söderslätt!

 

Nu är det åter möjligt att söka projektstöd i Landsbygdsfonden

Det finns ingen förutbestämd form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att lättare göra en första bedömning kan ni innan Leaderkontoret kontaktas fundera och besvara följande frågor:

  • Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. Är den nytänkande?
  • Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att kunna genomföra projektet? Offentlig medfinansiering?
  • Varför vill ni genomföra projektidén? Syfte och mål ?
  • Hur har ni tänkt gå tillväga? Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?
  • Vilka vinner på att projektet genomförs?
  • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
  • Är projektet hållbart? Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?
  • Stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi?

De kortfattade svaren mejlas till verksamhetsledare Maria Pojjesdotter, som sedan tar kontakt och vägleder er, samt går igenom sökprocessen hos Jordbruksverket maria@leadersoderslatt.se , 0709 602 678 www.leadersoderslatt.se

Den 15 oktober skickade Leader Söderslätt in den nya utvecklingsstrategin till Jordbruksverket

Vi står inför en ny programperiod inom EU (2023–2027). Den programperioden kommer erbjuda möjlighet att arbeta med Leader inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

Leader Söderslätt har sedan 2008 arbetat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och delat ut cirka 80 miljoner kronor till drygt 150 projekt. För att kunna ta del av nya medel behöver vi ansöka hos Jordbruksverket om att bilda ett nytt Leaderområde samt skicka in en ny utvecklingsstrategi. Denna process pågår under 2021-2022.

För mer information www.leadersoderslatt.se

Lokalt ledd utveckling (LLU)

Har du en idé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Söderslätt LLU för att förverkliga den. Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd för.

Som grund för verksamheten ligger den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020. Strategin används bland annat för att styra LAG:s (styrelsens) arbete med prioritering och urval av projektansökningar. Den visar på vilka insatser som behövs för att göra området attraktivt, konkurrenskraftigt samt stimulera till nya arbetstillfällen och nya företag. 

Leader Söderslätt LLU, vars leaderområde omfattar Vellinge, Svedala, Trelleborgs och Skurups kommuner samt delar av Malmö utanför inre ringvägen, arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden.

Söderslätt LLU har ett bemannat leaderkontor som bland annat erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projekt. De informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

För mer information www.leadersoderslatt.se eller kontakta verksamhetskontoret i Anderslöv:

Leader Söderslätt
Regeringsgatan 4
231 70 Anderslöv

Verksamhetsledare Maria Pojjesdotter
Telefon: 0709 - 60 26 78
E-post: maria@leadersoderslatt.se

Kontaktperson och styrelseledamot i LAG för offentlig sektor(Skurups kommun)är:
Magdalena Hellström, kommunikationschef

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-11-24