Lagar, förordningar och lokala föreskrifter

Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Den innehåller länkar till de rättskällor som finns tillgängliga på Internet. Lagrummet länkar bland annat till regering, riksdag, domstolar samt statliga myndigheter.

Kommunfullmäktige har reviderat Skurups kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter

Nya bestämmelser och förändringarna är bland annat:

 • Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamling inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske inom område enl bil 1 i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
 • Stationsområdena i Skurup och Rydsgård klassas som offentlig plats
 • Ny bestämmelse angående containrar för att säkra ordningen på användande
 • Angivna höjder på markiser, flaggor, skyltar som skjuter ut över gång- och cykelbanor har justerats samt kompletterats vad gäller träd och växtlighet.
 • Placering av ”gatupratare”/vippställ för annonser eller liknande kräver tillstånd på offentlig plats
 • Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får ej ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats
 • Hundar ska nu hållas kopplade även inom Skivarps, Rydsgårds och Abbekås tätorter 
 • Upplockningstvång efter förorening av hund på områden med tydlig tätortsprägel såsom lekplatser, gångbanor, gator, torg, grönområden och naturområden där allmänhet vistas i större utsträckning, samt inom anläggningar för idrott, motionsspår, badstränder och hundrastgårdar.
 • Tillstånd av polismyndigheten krävs nu inom detaljplanelagt område i hela kommunen för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor. Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får nu endast användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd på natten nyårsafton/nyårsdagen mellan kl. 23.00 och 01.00. 
 • Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och laservapen får inte användas inom offentliga platser.
 • Varje fastighet som tilldelats adressnummer ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Sådan skylt ska av fastighetsägaren eller tomträttshavaren sättas upp på lämplig plats och höjd vid fastighetens ingång eller infart, ha tydliga siffror och vara väl synlig från den offentliga plats som adressen avser.

 

Sidansvarig: Christian Björkqvist
Sidan uppdaterad 2021-09-13