Kvalitet och resultat i vård och omsorg

Skurups kommun arbetar systematiskt med kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg. En del i kvalitetsarbetet består i att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar av verksamheterna.

 

Enkätundersökningar

Genom olika former av undersökningar sker en systematisk uppföljning med återkoppling till verksamheten. Resultaten granskas och värderas och leder till förbättringsåtgärder.

Resultaten redovisas i rapporter som går att nå via kommunens hemsida.

Vill du veta mer om kvalitetsarbetet är du välkommen att höra av dig.

Sidansvarig: Tilda Foisack
Sidan uppdaterad 2023-04-12