Krisledningsnämnd

Skurups kommun har valt en krisledningsnämnd, som träder i funktion vid extraordinära händelser, svåra samhällspåfrestningar eller andra liknande störningar, t.ex. omfattande oväder och större olyckor. 

Krisledningsnämnden kan under vissa omständigheter överta nämndernas befogenheter.

 

Mandatperioden 2019-2022

 

Ordförande:
Johan Bolinder (M)

1 vice ordförande:
Magnus Alm (S)

2 vice ordförande:
Lars Nyström (SD)

Ledamöter:
Johan Bolinder (M)
Lars Nyström (SD)
Magnus Alm (S)

Ersättare:
Nicklas Olsson (M)
Jörgen Lidfeldt (-)
Kristina Wieslander (V)

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-10-25