Kommunövergripande stab

Förvaltningsorganisationen är uppdelad på tre förvaltningar: Individ- och omsorgsförvaltningen, Skol- och utbildningsförvaltningen och Serviceförvaltningen. Centralt finns en kommunövergripande stab som innefattar olika funktioner som kansli, ekonomi, personal, kommunikation, IT, juridik och miljöstrategi. Kommunstyrelsen har det politiska operativa ansvaret.

 

Kommunövergripande stab är indelad i följande enheter:
 

Ekonomi

Birgitta Bergman, ekonomichef
Telefon: 0411-53 60 14

IT

Marie Hagerstad, It-chef
Telefon: 0411-53 60 07

Kansli

Christian Björkqvist, kanslichef
Telefon 0411-53 60 19

Kommunikation

Magdalena Hellström, kommunikationschef
Telefon: 0411-53 64 00

Miljöstrategi

Lena Johansson, enhetschef miljöstrategiska enheten
Telefon: 0411-53 60 33 

Personal

Dao Davidsson, personalchef
Telefon: 0411-53 60 20

 

 

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02