Kommunfullmäktige

Det högsta beslutande organet i en kommun är kommunfullmäktige. I Skurups kommun har fullmäktige 41 ledamöter.

När du röstar i kommunalvalet vart fjärde år har du tillfälle att påverka utvecklingen i kommunen. Efter avslutat val räknas rösterna och de politiska partierna får ett antal platser i fullmäktige beroende på hur många röster partiet fått.

Mandatfördelning

Mandatfördelningen i Skurups kommunfullmäktige åren 2022-2026 är:

Moderaterna (M) 12
Centerpartiet (C) 3
Liberalerna (L) 1
Kristdemokraterna (KD) 1
Socialdemokraterna (S) 10
Vänsterpartiet (V) 3
Sverigedemokraterna (SD) 10
Kommunens Väl (KV) 1

Totalt 41 förtroendevalda

Kallelser och dagordning

Kommunfullmäktige har sammanträden ca 10 gånger per år. Mötena är öppna för allmänheten och ingen föranmälan behövs.

Kallelser och dagordning, vad som kommer att diskuteras och fattas beslut om, finns tillgängliga ca en vecka före varje möte på kommunens webbplats www.skurup.se/kallelser

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-02-03