Kommunfakta

Skurups kommun med runt 16 500 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten. Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.

 

Arbetsliv och näringsliv

Många av våra invånare arbetar i Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn men vi är också en stark företagarkommun, med fler företagare än riksgenomsnittet i förhållande till folkmängden.

I Svenskt näringslivs ranking över näringslivsklimatet 2022 placerade våra företagare oss på plats 23 i Sverige.

Utbud och service

I Skurups kommun finns det väl utbyggd kommersiell och offentlig service, dels genom ett rikt utbud av företag i alla branscher, dels via de företag som samlas på Skurups handelsplats, en yta på 25 000 kvm alldeles intill E65 mellan Malmö och Ystad.

Kommunikationer

Skurup har goda kommunikationer med Pågatågstrafik Malmö-Ystad som går varje halvtimme. Vi befinner oss nära flygplatserna Sturup och Kastrup, till färjor till Polen och Tyskland från Ystad respektive Trelleborg samt tågförbindelse till Köpenhamn.

Boende och rekreation

Inom kommunen finns varierande boendemiljöer vilket ger möjlighet till god livskvalitet. Vår kuststräcka mäter 15 kilometer, med härliga badstränder vid Bingsmarken och Mossbystrand och två små hamnar med kaféer och restauranger.

För rekreation och fritid finns inbjudande strövområden, vackert kulturlandskap, rikt föreningsliv, fina museer och mycket mer.

Framtidstron är stark bland kommunens politiker

Med höga placeringar på punkter som ekonomisk situation och arbetstillfällen under den närmaste femårsperioden, attraktivitet som boendekommun och kvalitet i grundskolan placerar sig Skurups kommun bland toppnoteringarna i jämförelse med hur politiker i andra skånska kommuner bedömer läget för sin hemkommun, berättar undersökningen Kommunindikatorn som genomförs årligen av Demoskop. 

Kommunpolitikers bedömningar mäts genom Kommunindikatorn. Den är en årligen återkommande undersökning som Demoskop genomför bland samtliga kommunfullmäktigeledamöter i Sverige.

Vilka är kommunens styrkor och svagheter jämfört med andra kommuner? Hur utvecklas kommunen jämfört med landet i stort och med grannkommunerna i länet?

Syftet med Kommunindikatorn Bas 2023 är att ge en översiktsbild av kommunens läge, styrkor och utmaningar.

Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande kommenterar statistiken: 

- Det viktigaste som undersökningen pekar på är att det oavsett partitillhörighet finns en positiv grundsyn bland politikerna. Detta genomsyrar arbetet med att uppnå målen i Vision 2045 – vår utvecklingsresa för att skapa bästa möjliga kommun, för både dem som vill flytta hit och för dem som bor och driver företag här. 

Vi politiker känner att vi är på rätt väg, vilket också visar sig i all den positiva feedback politiker och tjänstemannaorganisationen tar emot från kommuninvånarna.

Extra kul tycker jag det är att kommunens integrationsarbete uppmärksammas – här har vi verkligen gjort mycket för att på ett kostnadseffektivt sätt vara tydliga med såväl rättigheter som skyldigheter och fokus på självförsörjning.

Vi fortsätter vårt viktiga utvecklingsarbete, där samsynen är en stor tillgång.

Centrala kommunfrågor

  • Attraktivitet. Är kommunen attraktiv jämfört med andra kommuner?
  • Ekonomi. Hur bedömer man kommunens ekonomiska framtidsutsikter?
  • Arbetsmarknad. Hur bedöms arbetsmarknadensutvecklingen de närmsta 5 åren?
  • Integration. Hur bedömer man integrationsarbetet jämfört med andra kommuner?
  • Grundskola. Hur väl fungerar grundskolorna?
  • Äldreomsorg. Hur väl fungerar äldreomsorgen?
  • Trygghet och säkerhet. Hur väl fungerar tryggheten och säkerheten?
  • Levnadsomkostnader. Hur dyrt är det att leva och bo i kommunen?

Utdrag ur undersökningsresultatet för Skurups kommun

Politikers uppfattning av ekonomisk situation om fem år i Skurup jämfört med övriga kommuner i länet: plats 9 av 33. Jämfört med övriga kommuner i Sverige: plats 48 av 282.

Politikers uppfattning om arbetstillfällen inom den närmaste femårsperioden: Plats 4 i Skåne, plats 49 i Sverige

Politikers uppfattning om kvalitet i grundskolan jämfört med samtliga kommuner i Sverige plats 63, i Skåne plats 11

Se undersökningsresultatet kommunvis: https://demoskop.se/kommunindikatorn2023/

Urval och svarsfrekvens

Kommunindikatorn är en årligen återkommande undersökning som Demoskop genomför bland samtliga kommunfullmäktigeledamöter i Sverige.

30,8 % av landets kommunfullmäktigepolitiker har svarat i undersökningen. I Skurups kommun har 29% av politikerna svarat.

Kommuner där färre än fem politiker besvarat årets undersökning har exkluderats ur rapporten. 2023 utgörs denna grupp av 8 kommuner vilket innebär att resultat för totalt 282 kommuner presenteras.
 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-06-29