Kommunens organisation

Skurups kommun är organiserad i tre förvaltningar och en kommunövergripande stab. Organisationen beslutades i kommunfullmäktige 2011-06-20. Organisationsskissen hittar du under rubriken Organisation.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om vår kommundirektör och respektive förvaltning.

Kommundirektör:

Kommundirektör: Marcus Willman
 

Förvaltningar:

Individ- och omsorgsförvaltningen

Skol- och utbildningsförvaltningen

Serviceförvaltningen

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-08-16