Kommunala avgifter

Taxor och avgifter. Skillnaden mellan dem är att en taxa är kostnaden för en kontinuerlig tjänst/service (till exempel ett abonnemang) medan avgift är kostnaden för en engångstjänst/service.

 

Avgifter Skurups kommun 2023

Samlingsdokument exklusive miljö- och byggtaxor
Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-02-01