Kommun & demokrati

Nyhetsarkiv Artiklar

Läs Inblick för juni månad

[2022-06-02]

Läs om Ängsparken - den nya äventyrsparken på på Västeräng, hur du är en del av demokratin, om äldreomsorgens ordbok, om geodata som hjälper utryckningsfordon och om inkludering i skolan...

Text på bild: Inblick, Nytt nummer! Grönt träd och grönska i bakgrunden.

Vill du delta i användartester av Funkaboda-strukturen?

[2022-06-07]

Skurups kommun använder Funkaboda-strukturen för att organisera innehåll på webbplatsen. Vill du vara med och påverka hur information ska vara organiserad på en kommunal webbplats? Då vill vi gärna...

Illustration av en webbsida och ett pekande finger

Barn- och ungdomsfullmäktige

[2022-05-24]

Vårens barn- och ungdomsfullmäktige sammanträder den 31/5 kl 9.30 i Nils Holgerssongymnasiets aula. Mötet är öppet för allmänheten.

Barn- och ungdomsfullmäktige

Sex nya e-tjänster förenklar myndighetskontakterna

[2022-03-24]

Myndigheten miljö och bygg lanserar sex nya e-tjänster. Först ut är tjänster som rör hälsoskyddsverksamhet, avfall, strandskyddsdispens, avloppsanläggningar och livsmedelsverksamhet...

Rapsfält

Hur gick det för Skurups kommun 2020?

[2021-08-30]

Varifrån får kommunen sina pengar? Hur ser framtidsutsikterna ut? Läs om de olika verksamheternas resultat, kommunens satsningar, vilka mål vi uppfyllde mm - årsredovisningen för 2020 är publicerad nu

Bild på Nils Holgerssontatyn med moln i bakgrunden