Kartor och mätverksamhet

Serviceförvaltningen i Skurups kommun har ansvar för kart- och mätverksamheten. Vi samlar in och underhåller kommunens geografiska data. Geografisk data används bland annat till detalj- och översiktsplanering, nybyggnadskartor och VA-kartor. Vi ajourhåller också information om byggnader, adresser och lägenheter.

Skurups kommun har inget eget lantmäteri. Vid förrättningsrelaterade frågor om exempelvis fastighetsreglering, avstyckning eller rättigheter kontakta istället Lantmäteriet i Malmö. På lantmäteriets hemsida hittar du också information om hur du tar reda på var din fastighetsgräns går.

 

Välkommen att kontakta oss när det gäller:

  • Kartbeställningar
  • Mätning
  • Adressfrågor
  • Lägenhetsregistret
  • Kommunens webbkartor
  • Övriga frågor om geografisk data
Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2021-10-04