Kommunstyrelsens kallelser

Information om kallelser och pressträffar.

 

Föredragningslista

Kallelsens innehåll enligt länken under rubriken Kallelser.

Allmänheten?

Kommunstyrelsens möten är stängda för allmänheten.

Kallelsen inklusive föredragningslista och underliggande handlingar hittar du under rubriken Kallelser. Kallelsen publiceras ungefär fem dagar före sammanträdet.

Om något ärende saknar underliggande handlingar kan detta bero på att underlagen/handlingarna:

  • är skyddade enligt Dataskyddsförordningen, GDPR
  • är skyddade enligt offenlighets- och sekretesslagen, OSL
  • är arbetsmaterial
  • inte är färdiga förrän strax innan sammanträdet

Pressträff

Det görs inget särskilt utskick om detta, utan tidpunkt för pressträff är publicerad i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde som är offentlig och kan laddas ner på kommunens hemsida. Har man giltig presslegitimation är man välkommen. Presskonferensen hanterar endast de ärenden som varit på kommunstyrelsens dagordning/kallelse.
Generellt sett är presskonferensen alltid dagen efter kommunstyrelsens sammanträde, kl 09.00 om inte annat anges i kallelsen.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-11-25