Invasiva arter

Jättelokan och jättebjörnlokan är ursprungligen importerad som prydnadsväxt till Sverige och andra västeuropeiska länder och har som ursprungsområde Sydosteuropa. De tillhör familjen flockblomstriga växter (Umbelliferae) liksom hundkäx, strätta, kvanne, vanligt björnloka, morot och palsternacka, vilka har liknande blomställning och pålrot.

 

Möte om bekämpning av jätteloka

I juni hölls ett första möte för fastighetsägarna kring Hörte och på tisdag den 22 november hålls ett nytt möte för att planera bekämpningen av jättelokorna år 2023.

Markägare i Hörte med omnejd som är intresserade av att hjälpa till med bekämpning i området är välkomna på mötet. Sprid gärna inbjudan till andra som kan tänkas vara berörda.

Tid: 22 november kl. 18.00-19.30
Plats: Fiskarhuset i Hörte Hamn, 274 54 Skivarp
Anmälan: Anmäl er till terez.palffy@skurup.se senast 21 november, men det går också bra att komma utan anmälan. Dock är antalet platser begränsade då maximalt 40 personer kan rymmas i fiskarhuset. 

 

Jättelokan

Jättelokan är en mycket storväxt, flerårig ört. Den kan bli 2-4 m hög, med en stjälk uppemot 10 cm i diameter. Bladen kan vara en meter breda. Växten blommar i juli-augusti. De vita blommorna sitter i flockar, som kan vara en halv meter i diameter. Roten är en pålrot, 30-50 cm lång, ganska grov och något förgrenad. Ungefär vid markytan sitter tillväxtanlagen.

Akta dig för växtsaften från jättelokan

Växtsaften innehåller furokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fototoxisk reaktion). Det kan jämföras med brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Skulle olyckan vara framme och du skulle få växtsaft på dig, tvätta med tvål och vatten och skydda huden från solen under minst två dagar även om lokala symtom saknas. (Källa: Giftinformationscentralen)

Finns även i Skurups kommun

Precis som i de flesta kommuner i Skåne så har jättelokan fått fäste och etablerat sig i Skurups kommun. Ett par kända ställen är i området vid Rydsgårds gods och vid Hörte. Det finns fler växter som är invasiva i kommunen, till exempel Parkslide. Gemensamt är att dessa invasiva arter ska bekämpas. Vid frågor, var god se kontaktinformation.

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2022-11-17