Individ- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef för Individ- och omsorgsförvaltning är Anna Palmgren.

 

Individ- och omsorgsförvaltningen har ansvar för följande sakområden:

  • Vård och omsorg om äldre
  • Hemsjukvård
  • Bostadsanpassning
  • Socialpsykiatri
  • Ekonomiskt bistånd
  • Öppenvård barn, ungdom och vuxen
  • LSS
Sidansvarig: Regina Silvander
Sidan uppdaterad 2021-08-16