Hur kommunen styrs

Skurups kommun har sedan januari 2003 en modern politisk organisation, vilket innebär att traditionella facknämnder inte förekommer. För att tydliggöra hur kommunen styrs och fungerar har vi sammanställt olika dokument under rubriken Så styrs Skurups kommun.

 

Vill du veta mer?

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i hur kommunen styrs och fungerar är du välkommen att studera organisationsscheman, delegationer, arbetsordningar och reglementen, som du hittar under rubriken Så styrs Skurups kommun

Enkelt förklarat kan vi säga att kommuner styrs av politiker och leds av tjänstemän. Med andra ord beslutar politikerna om mål och fördelar resurser medan tjänstemännen verkställer beslut och arbetar för att uppfylla fastställda mål.


Målsättningen med den nya politiska organisationen
i Skurups kommun är enligt följande:

 


Den representativa demokratin utövas av kommunfullmäktige

  • Kommunfullmäktiges roll stärks och medborgarna får möjlighet att kommunicera direkt med politikerna

 

 

 Självstyre

  • Politiken formas så att den skapar mötesplatser och spelregler för självstyre
  • Vi ska utveckla de demokratiska formerna, så att kommuninvånarna tillsammans med de anställda deltar i styrningen av kommunens verksamhet
  • De kommunala verksamheterna ska decentraliseras; brukare och anställda ska ha ett större inflytande

 

 

 Professionalism

  • De kommunala verksamheterna ska drivas enligt principen om målstyrning och delegering
  • Personalens kunskaper, erfarenhet och idéer ska tas tillvara och den anställde ska själv välja medel och metoder för att uppnå målen utifrån riktlinjer och styrdokument

 

 

 Uppföljning och utvärdering

  • De förtroendevaldas uppgift är att ange verksamhetens mål, omfattning, kvalitet samt utvärdera pågående verksamhet

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02