Gymnasiets studie- och yrkesvägledning

Om studievägledning och "besöksdag på gymnasiet".

 

Vägledning

Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa till att vägleda dig eller ditt barn. Vägledaren kan också vara ett bollplank i de viktiga beslut som måste tas om framtida val. Vilka drömmar som går att uppfylla, vilka behov som finns och vilka mål som måste nås. Vilka utbildningar som finns och hur du hittar utbildningen till ditt drömyrke, men även om hur du söker dig vidare när du fått din utbildning.

Skugga

Går du i nian och vill testa på att gå på gymnasiet en dag? Då kan du komma till oss och skugga en elev, det vill säga att du följer med en elev eller en klass under en dag för att se och uppleva vår skola. Hör gärna av dig till vår studie yrkesvägledare om du vill veta mer.

 

Introduktionsprogram 

Introduktionsprogram är för dig som inte är behörig till nationellt program.
 

Programinriktat val

Programinriktat val, IMV, är inriktad mot nationella programmen Bygg- och anläggning med inriktningen anläggningsfordon, Naturbruk inriktning djur eller lantbruk och Fordons- och transportprogrammet inriktning personbil.

Om du har betyg i svenska, engelska eller matematik, samt fyra andra ämnen alternativt svenska, engelska och matematik, samt tre andra ämnen kan du söka IMR.

Under utbildningstiden får du läsa yrkeskurser från yrkesprogrammet samt de ämnet du saknar för behörighet till nationellt program. När du fått betyg i de grundskoleämnet som du saknar och som krävs, blir du antagen på det nationella programmet.

 

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion, IMY, är för de elever som saknar behörighet till nationellt program. Yrkesintroduktion är en praktisk utbildning med grundläggande yrkeskurser och kärnämnen anpassade efter elevens nivå. Det förekommer också en hel del praktik på arbetsplats i yrkesintroduktion. IMY kan sökas som en intresseanmälan till Bygg- och anläggning, Barn och fritid, Naturbruk eller Fordon och transport med inriktning mot personbil.

Individuell studieplan och särskilt avtal ska upprättas med elevens hemkommun.

 

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ, IMA,ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller  ett jobb. IMA kan kombineras med praktik och pågå i mer än ett år.

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2022-02-18