Gatubelysning

Kommunteknik sköter nyanläggning, drift och underhåll av elanläggningar samt gatubelysning och övrig offentlig belysning. Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Felanmälan av ej fungerande gatubelysning görs via FixaMinGata under rubriken Länkar.

Viss offentlig belysning släcks, trygghetsfrämjande belysning påverkas inte

Ett urval av offentlig belysning kommer att släckas under den tid som kommunens verksamheter genomför energibesparande åtgärder enligt beslut i kommunstyrelsen. Det kommer inte att bli fullständigt nersläckt någonstans, utan åtgärderna går ut på att minska belysningen där man bedömer att det är möjligt.

Belysning som ökar trygghet kommer inte att minskas

I arbetet kommer hänsyn tas till vägkorsningar, busshållplatser och andra platser som kan upplevas otrygga utan belysning. Detta gäller hela kommunen utom Skurups tätort där andra åtgärder vidtas, som tändning senare på kvällen och släckning tidigare på morgonen.

Tyvärr kan vi inte utföra detta utanför tätorten då det är annan styrning av belysningsnätet.

Har du frågor?

Kontakta Kommunteknik: kommunteknik@skurup.se

Vill du läsa en längre version av nyheten? Klicka här för att komma till sidan om energibesparande åtgärder i Skurups kommun

 

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2022-11-22