Fritidshem

Alla barn från förskoleklass till och med åk 6 har möjlighet vid behov att få en plats på fritidshem. Den innefattar morgon- och eftermiddagsomsorg. Skolbarnsomsorgen, som leds av pedagoger med behörig högskoleutbildning, är en viktig verksamhet som har stor betydelse för barns utveckling. Det är i hög grad på "fritids" som barnen får förebilder, lär sig samspela och grundlägger värderingar.

 

Fritidshemmens lokaler

Alla fritidshem finns i skolans lokaler. Fritidshem och skola samverkar för att barnen ska uppleva sin dag som en helhet. Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.


Avgifter

Maxtaxa tillämpas i förskola och fritidshem i Skurups kommun. För mer information är du välkommen att höra av dig till din rektor eller skolans administratör.
Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-08-25