Förskolor

Förskolorna erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran med ett lärande som bildar en helhet. Här möter du socialt engagerad personal, som vet att ditt barn behöver stor trygghet för att våga utforska världen. Förskolan bidrar på ett aktivt sätt till ditt barns utveckling och lärande. Varje förskola inom kommunen har sin egen profil och verksamhetsidé, men följer alltid läroplanen för förskolan. I och med den nya skollagen infördes 2011 och förskolan blev en egen skolform, så har kunskapsuppdraget förstärkts vilket finns framskrivet i den reviderade läroplanen för förskolan ( Lpfö-98: 2010).

 

Kvalitetssäkring

För att kvalitetssäkra verksamheten krävs att all personal har gemensam barnfri tid (utvecklingsdag). Då ges möjlighet för personalen att dokumentera, utvärdera, reflektera och få fortbildning.

Förskolan har fyra utvecklingsdagar per år, vilket meddelas två månader innan, och är då stängd. Om ni behöver omsorg denna dag kontakta förskolechefen på ditt barns förskola. 

Förtur

Förtur kan erhållas till plats inom förskoleverksamheten vid särskilda behov. Om ditt barn har speciella behov t ex språk, funktionsnedsättning etc kontaktar du rektorn på ditt barns förskola. Kontaktuppgifter finns under respektive förskola i vänstermenyn.

För att läsa mer om våra olika förskolor i kommunen - klicka på förskolans namn i vänstermenyn.

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-07-14