Förskola med annan huvudman än Skurups kommun (enskild verksamhet)

I Skurups kommun finns två enskilda förskolor, Lilla Kuben och I Ur & Skur Upptäckarna, som drivs som personalkooperativ respektive föräldrakooperativ.

Lilla Kuben

Lilla Kuben är en Montessoriförskola, finns inne i Skurups tätort

Ur & Skur Upptäckarna

Ur & Skur Upptäckarna har sin grund i Friluftsfrämjandets pedagogik, finns i Slimminge by cirka fem km norr om Skurup.

Ansökningar och avgiftstaxa till enskilda förskolor

När det gäller ansökningar till och avgiftstaxa för de enskilda förskolorna gäller samma regler som för de kommunala förskolorna.

Barnfötter på en gräsmatta, solsken.

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-08-23