Försäkring elev

Skurups kommuns olycksfallsförsäkring för förskolebarn och elever i grundskola, vuxenutbildning, fritids- och skolbarnsomsorg är ett grundskydd.

Vårdnadshavare rekommenderas därför att vid termins- eller läsårsstart kontakta sina ordinarie försäkringsbolag för att diskutera ett förstärkt skydd genom särskild sjuk- och olycksfallsförsäkring för sina barn.

 

Olycksfallsförsäkring

När det gäller olycksfallsförsäkring samordnas heller inte försäkringsersättningen, utan sådan ersättning kan utgå från fler än en försäkringsgivare. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller endast för skador som leder till vårdinsats, det vill säga läkarbesök eller besök hos tandläkare som är anslutna till försäkringskassan. Mindre blessyrer och skrubbsår med mera ersätts normalt inte. Ersättning för ärrbildning lämnas bara för brännskada.

När gäller försäkringen?

Barn och elever i förskola och grundskola är försäkrade dygnet runt. Elever i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid. Anmälan till Protector ska alltid göras av vårdnadshavare.

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2022-01-03