Aktuellt

Föreningslivet

Föreningsenkät - Vilka behov har er förening?

Kommunstyrelsen i Skurups kommun har beslutat att ge avdelningen för Kultur och fritid i uppdrag att utreda förutsättningar, ta fram kalkyl och identifiera vilka föreningsbehov som finns bland kommunens föreningar. Med anledning av det vill kommunen att föreningslivet ska få möjlighet att inkomma med vilka behov som respektive förening har. Detta görs i form av denna enklare föreningsenkät.  

Med hjälp av resultatet i enkätundersökningen upprättar förvaltningen en skrivelse som kommer att presenteras till politiken.   

Vid frågor kontakta kulturfritid@skurup.se.

  • Inget aktiv enkät för tillfället.

Inbjudan till föreningsträff - 26 april

Kultur & fritid bjuder in hela föreningslivet till en föreningsträff!

Välkomna till Kultur- och fritids föreningsträff.
Tisdagen 26 april klockan 18:00 – 20.00 Biorama – Kommunhuset.
Anmäl er till kulturfritid@skurup.se senast 18 april.
Max två av föreningsstyrelsen utsedda representanter per förening välkomnas.
Vi på kultur och fritid ser fram emot ett möte med er för gemensam nyttig information.

Under kvällen kommer ni bland annat få information om kommunens nya föreningsstöd som nu är antaget av kommunfullmäktige.

Varmt välkomna!

Jörgen Sjöslätt - Ordförande Kommunutvecklingsberedningen

Anto Tomic - Kultur- och fritidschef

Martin Kalén - Fritidsstrateg

Extra föreningssatsningar med anledning av Covid-19 - 2021

Under 2021 fick följande föreningar det extra föreningsstödet - Covid-19

Extra föreningsstöd  - Covid-19

Kommunstyrelsen har fördelat det extra föreningsstödet med anledning av Covid-19.

Följande fördelning beslutade kommunstyrelsen om:

- Hälsopunkten 10 000 kr

- Janstorps AIF 30 000 kr

- Rydsgårds AIF 30 000 kr

- Skurups Kick & Boxningsklubb 30 000 kr

- Skurups Bordtennisklubb 20 000 kr

- Skivarps Scoutkår 14 000 kr

- Skurups Scoutkår 14 500 kr

- Skurups Skytteförening 8 600 kr

- Skurups Sportklubb (Brottning) 15 000 kr

- Wemmenhögs Budoklubb 30 000 kr

- Skurups AIF 30 000 kr

- Skivarps GIF 10 000 kr

- Skurups Folkets hus och park 10 000 kr

- Slimminge Bygdegårdsförening 6 000 kr

- Röda korset 1 000 kr

- Selma Lagerlöfgruppen i V. Vemmnhög1 000 kr

- Västra Nöbbelövs Byalag 6 000 kr

 

 

Med anledning av att pandemin fortsatt drabba samhället i stort och således även föreningslivet har kommunen beslutat att nya satsningar behöver göras under 2021. Detta görs för att säkerställa att föreningslivet i Skurups kommun kan fortsätta att erbjuda ett aktivt och blomstrande föreningsliv för kommunens invånare, speciellt för barn och unga.

Följande extra satsningar på föreningslivet kommer att göras under 2021:

  • För föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd för våren och/eller höstens aktiviteter 2021 kommer stödet vid behov baseras på deltagartillfälle för våren respektive hösten 2019.
  • Att tillfälligt vid ansökningsförfarandet 30 april 2021 i de befintliga stöden ”Utvecklingsstöd” och ”Utvecklingsstöd-kultur”, anta följande tillägg i regelverkens prioriteringsområde: Projekt som fokuserar på att behålla barn och unga i föreningslivet och/eller nyrekrytering av barn och unga. Exempelvis kan föreningar söka stöd för att skapa sommarlovsaktiviteter som fokuserar på att behålla barn och unga i föreningslivet eller nyrekrytering för denna målgrupp. Sök stödet digitalt senast den 30 april
Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2022-07-27