Förebyggande åtgärder i hemmet

Kommunen arbetar aktivt med förebyggande insatser. Det förebyggande arbetet kan bestå av olika insatser så som fallförebyggande åtgärder och åtgärder för att minska isoleringen.

Fall bland äldre och de skador som kan följa efter ett fall ökar i Sverige. Varför en person ramlar och om personen skadas eller inte är nästan alltid en kombination av olika saker. En del av dessa orsaker är individuella, andra är klart miljörelaterade.

 

Sidansvarig: Charlotte Åkerman
Sidan uppdaterad 2022-05-16