Man som läser bok för ett barn

Föräldrautbildningar/föreläsning

Vill du utvecklas i ditt föräldraskap? Skurups kommun anordnar utbildningar/föreläsning så att vi tillsammans kan utvecklas än mer i vårt föräldraskap, kostnadsfritt.

Föräldrautbildning riktad till föräldrar med tonårsbarn

Med anledning av nya strängare restrektioner av covid- 19 2020-10-27 måste vi tyvärr ställa in utbildningarna. Återkommer med uppdaterad info så snart vi har ny information att delge er.

Läs mer om utbildningen och hur ni anmäler er 

Att vara tonårsförälder kan vara både roligt och svårt. Ditt barn utvecklas och är på väg mot vuxenlivet och det är inte alltid vi föräldrar hänger med i svängarna. Man kan känna sig både maktlös och frustrerad. Därför har vi på Resurscentrum startat en föräldrautbildning för föräldrar till tonåringar där vi tillsammans kan diskutera och utvecklas i föräldraskapet.

Vi kommer att träffas vid fem tillfällen. Vid de olika träffarna kommer olika tema att tas upp som vi gemensamt diskuterar kring. De olika teman som vi kommer att ta upp utgår från relationistisk grund.

Målet är att du ska bli tryggare i din föräldraroll. Ni får möjlighet att diskutera och reflektera kring vad det kan innebära att var tonårsförälder. Under utbildningen kommer ni få ta del av nya perspektiv och tankesätt om hur man kan utveckla sitt föräldraskap och stärkas i sin föräldraroll. 

Kontakt:


Utbildning för föräldrar med barn i ålder 7-12 år

Varmt välkomna till höstens föräldrautbildning som riktar sig till er som har barn i åldern 7 – 12 år. Läs mer om utbildningen och hur ni anmäler er 

Att vara förälder är både roligt och utmanande och i föräldraskapet behöver man hänga med i barnets växande.  Föräldraskapet innebär mycket glädje men kan också innebära frustration och maktlöshet. Vi tror på ett forum där föräldrar kan träffas och tillsammans med kursledare prata om det livslånga föräldraskapet. Vi kommer utifrån detta att hålla en föräldrautbildning riktad till er som har barn i denna åldersgrupp. 

Vi kommer att träffas vid fem tillfällen. Vid träffarna kommer vi gemensamt att diskutera olika teman. Utbildningen utgår ifrån en relationistisk grund.

Målet är att ni ska ges möjlighet att utvecklas och inspireras i er föräldraroll. Vi kommer tillsammans att diskutera och reflektera kring vad det kan innebära att vara förälder. Under utbildningen kommer ni få ta del av perspektiv och tankesätt om hur man kan utveckla sitt föräldraskap och stärka relationen med barnen.

Kontakt:

Biff - Barn i Föräldrars Fokus

Biff - föräldragrupp för dig som inte lever med den andre föräldern och som vill ge ditt barn goda förutsättningar att hantera en separation. 

  • Inget krav på att båda föräldrarna ska delta
  • Strukturerade samtal i grupp
  • Separerade föräldrar går i olika grupper
  • 3 träffar á cirka 2 timmar
  • Kostnadsfritt
  • Intresseanmälan kan göras när som helst under året så kontaktar vi dig när en ny grupp startar.

Anmäl till:

Föräldraskap i Sverige – Föräldraträffar för dig som är född i ett annat land

Föräldraskap i Sverige är fem samhällsorienterande gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd med barn i åldern 0–18 år.

Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige. Vi använder material från bland annat barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av era samtal och frågor. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning.

Vid fem tillfällen i 2,5 timme får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare.

Träff 1 – Familj i nytt land
Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats. Om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor
Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?

Träff 3 – Hälsa och sjukvård
Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter
Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?

Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring
Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.

Vill du veta mer kontakta:
Maria Hansen socialpedagog
Centrala elevhälsan, Skurups kommun
maria.hansen2@skurup.se

 


Sammankopplade händer
Sammankopplade händer
Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2020-12-29