Försäljning av folköl

Folköl är en öl med en alkoholstyrka som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker kräver serveringstillstånd. Det finns särskilda krav för dig som säljer folköl. Kraven regleras i alkohollagen och kontrolleras av Myndighetsenheten i kommunen. Här hittar du information om hur du anmäler försäljning och vilka krav som ställs på dig som ska sälja folköl.

Innan försäljning krävs anmälan

För att få sälja folköl måste du anmäla försäljningen till kommunen. Du kan anmäla folkölsförsäljning via vår e-tjänst. Skulle du vara förhindrad att använda E-tjänsten ber vi dig att kontakta handläggaren.

Egenkontrollprogram

För att få sälja folköl ska butiken enligt alkohollagen ha ett egenkontrollprogram. Detta ska finnas tillgängligt i butiken. Syftet är att skapa goda rutiner vid försäljning av folköl och på så vis göra det enklare att följa reglerna. Butiksägaren ska se till att all personal känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Personalen bör informeras löpande under året. Du som butiksägare ansvarar för att personalen har nödvändiga kunskaper för folkölsförsäljning. Folköl får inte säljas till personer under 18 år. Kontakta alkoholhandläggaren för hjälp med framtagande av egenkontrollprogram.

Krav på livsmedelsförsäljning

För att få sälja folköl krävs även att verksamheten säljer ett brett sortiment av livsmedel och är registrerad som livsmedelsanläggning. Med ett brett sortiment av livsmedel menas livsmedel ur flera kategorier. Exempel på livsmedelskategorier är:

  •          Mejeriprodukter
  •          Charkvaror
  •          Kolonial (Skafferivaror och konserver)
  •          Frukt och grönsaker
  •          Djupfrysta matvaror
  •          Färska rätter så som pizzor, piroger och smörgåsar.

Kiosksortiment räknas inte som matvaror. Exempel på detta är glass, godis, snacks, lättdrycker, kaffer, te, kakao, kex och liknande produkter.

Tillsyn

Kommunen gör årligen tillsynsbesök på de ställen som säljer folköl. Syftet med besöket är att informera om de regler som gäller vid försäljning, kontrollera att reglerna följs samt stödja butiksägare att klara de krav som ställs i lagen.

Avgift

Myndigheten tar ut en avgift om 740kr för tillsynen.


Sidansvarig: Marcus Strömberg
Sidan uppdaterad 2022-06-09