Flerstämmig undervisning i förskolan

Syftet med FoU-programmet som pågår från vårterminen 2018 till sommaren 2021 är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, det vill säga förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

Vilka är med i FoU-programmet?

Medverkar i programmet gör cirka 275 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare från åtta skolhuvudmän:

  • Skurups kommun
  • Enskede/Årsta/Vantörs SDF
  • Jönköpings kommun
  • Katrineholms kommun
  • Eslövs kommun
  • Staffanstorps kommun
  • Vallentuna kommun
  • Örebro kommun

Ifous står för projektledningen och för forskningsinsatsen svarar Malmö universitet.

Vilka är med i Skurup?

Det är viktigt att hela arbetslaget är delaktigt då vi strävar efter att höja vår kvalité och stärka all vår personal i förskolan oavsett yrkesroll. Det handlar mycket om just samspelet mellan kollegorna för att utveckla det kollegiala lärandet. 

 

 

 

Sidansvarig: Agneta Fränngård
Sidan uppdaterad 2021-08-10