Fjärrvärme

I Skurup distribueras fjärrvärmen av Skurups Fjärrvärme AB som är ett helägt dotterbolag inom Lantmännen. Under våren 2017 kommer det byggas två nya mindre fjärrvärmenät i både Rydsgård och Skivarp.

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme innebär att fastigheter i en tätort är sammankopplade i ett vattenburet värmeledningssystem där varmt vatten pumpas runt för att värma fastigheterna. Värmen produceras i ett fjärrvärmeverk som eldas med biobränslen. I Skurup utnyttjas i huvudsak halm, från lokala lantbruk, som bränsle och kalla vinterdagar används även pellets av t ex träspån.

Genom att användningen av biobränsle, som är en både ekologiskt och ekonomiskt riktig lösning, ersätter fossil olja minskar koldioxidutsläppen i Skurup, just nu motsvarande 400 bilar[1]. Som extra back up finns det dessutom, som reserv, oljepannor, så att kunden aldrig ska bli utan värme.

Lätt och luktfritt

För kunden är det enkelt att få fjärrvärme installerat. Det är bekymmersfritt och bekvämt att ha fjärrvärme. Det kräver ingen bränslepåfyllning eller sotning utan sköter sig självt. Fjärrvärme varken luktar eller låter. Fjärrvärme är ett ekonomiskt, bekvämt, tryggt och inte minst miljövänligt sätt att värma upp bostäder, industrier och andra byggnader.

Fjärrvärmenätet byggs kontinuerligt ut och täcker stora delar av Skurups tätort. Sedan 2013 finns fjärrvärme även i det nordvästra industriområdet.[1] Beräknat på genomsnittsbilen som kör 1 500 mil om året

 

Skurups Fjärrvärme bygger nytt fjärrvärmenät i Rydsgård och Skivarp

Skurups fjärrvärme & Lantmännen Agrovärme kommer under våren 2017 att bygga två nya mindre fjärrvärmenät i både Rydsgård och Skivarp. Det uppskattas att ett tjugotal fastigheter kommer att anslutas i respektive område, vilket innebär en miljövinst för alla kommuninvånare.

De flesta av fastigheterna i det aktuella området värmer i dag sina hus med olja eller el. Fjärrvärmen produceras genom att elda biobränsle på ett ställe under kontrollerade former.

Tack vare utbyggnaden av fjärrvärme kommer luften bli renare inom dessa område samt minskade utsläpp av koldioxid.

Skurups Fjärrvärme AB tar kontakt med berörda fastighetsägare på dessa gator för att se om det finns intresse att koppla på sig på fjärrvärmenätet.

Området som kommer att anslutas omfattar del av följande gator:

 Skivarp

  • Rosenvägen
  • Alpvägen
  • Ramsbovägen

Rydsgård

  • Smedjegatan
  • Vinkelgatan
  • Västergatan
  • Rydsbogatan
  • Västra Storgatan
  • Parkgatan

 

Vinterbild av Skurups fjärrvärmeverk
Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2017-08-14