Fiska i Skurup

Prästamossedammen

Skurups kommun kommer under en försöksperiod att tillåta fiske i Prästamossedammen. Faller försöken väl ut och fiskereglerna efterföljs, kommer sannolikt fiske tillåtas permanent.

 

Fiskeregler Prästamossedammen

  • Fiske är endast tillåtet från utsidan av staketet runt dammen.
  • Iaktta stor varsamhet och hänsyn gentemot fågellivet i och runt dammen.  
  • Fisk får ej rensas på platsen.
  • Ål måste återsättas.
  • Mått på gädda: min 35 cm, max 80 cm, fisk utanför dessa mått återsätts i dammen. Måttet mäts från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.
  • Det är förbjudet att lämna linor, krokar, agn, avfall etc. på platsen utan detta skall antingen tas med hem eller slängas i soptunnor på platsen

Svaneholmssjön

Vid Svaneholms slott ligger Svaneholmssjön där du kan hyra roddbåtar och fiska. Fiskarter är gädda, abborre, vitfisk m.m. Fiskekort löses i museet.

Tel: 0411-400 12


Skivarpsån

Rinnande vatten.
Fiskarter är öring, gädda, abborre, mört, id, ål och vild regnbåge.
Fiskemetoder: flugfiske, spinnfiske och begränsat mete.
Läs mer på www.sydfiskarna.nu

 

Skivarpsån
Foto: Kaj Johansson
Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2023-06-14