En flygbild över Fasanens förskola, lekplats, träd, gräsmatta och grönska. Bebyggelse i bakgrunden, väg och solsken och parkering.

Fasanens förskola

Fasanens förskola ligger i centrala Skurup. Vi har nära till bibliotek, stadspark och flera grönområden.

 

Alla barn allas barn

Förskolans verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. På Fasanen är "alla barn allas barn". Vi lägger stor vikt på att bygga starka relationer som leder till trygga barn, eftersom trygghet är en förutsättning för utveckling och lärande. Våra teman och projekt utgår från barnens intressen och behov och undervisningen sker på ett lustfyllt och medforskande sätt. 

På Fasanens förskola har vi sju avdelningar - Duvan, Lilla Duvan, Koltrasten och Sparven har yngre barn. Svalan, Ugglan och Skatan har äldre barn.

Telefonnummer till avdelningarna:

Stora Duvan: 0738-56 07 86

Lilla Duvan: 0738-00 16 29

Koltrasten: 0738-56 07 65

Skatan: 0738-56 07 71

Sparven: 0738-56 07 08

Svalan: 0738-56 07 09

Ugglan: 0738-56 01 43


Telefonnumret till köket: 0738-56 05 70

 

Underbar utemiljö

Vi har en stor gård som inbjuder till en upplevelserik och kreativ lek. Vi har även en mindre gård. Det finns möjlighet för barnen att på olika sätt utveckla sin motorik då vi har bland annat cyklar, sandlådor, klätterställningar och stora ytor som ger barnen utrymme till rörelselekar. 

Vi har två härliga sovloft där barnen sover eller vilar middag ute i den friska luften till avslappningsmusik. 

Grön flagg

Fasanens förskola arbetar med Grön Flagg. Detta är ett verktyg för oss alla på förskolan, barn som vuxna, för att kunna arbeta med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Barnens inflytande, idéer och nyfikenhet utgör grunden för arbetet med Grön Flagg. Arbetet sker i cykler om ett till två år. I början av varje period väljs tre utvecklingsområden utifrån ett tema. Arbetet är även kopplat till läroplanens strävansmål och riktlinjer. Grön Flagg administreras av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Tema 2020/2021 är "Hav och Vatten"

Utvecklingsområde:

  • Vattenhushållning
  • Vattenexperiment
  • Vattenpölar

Fundif- flerstämmig undervisning i förskolan

Fasanens förskola är med i ett forskningsprojekt i samarbete med Malmö universitet. Syftet med projektet är att utveckla pedagogernas kunskap och förhållningssätt för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. Pedagogerna får möjlighet att praktisera och reflektera kring olika undervisningsteorier. Projektet pågår 2018-2021.

 

Välkommen till oss!

Sidansvarig: Helena Ravn
Sidan uppdaterad 2022-07-25