Fakta om näringslivet

Skurups kommun är en del av Malmö-Lundregionens näringsliv och arbetsmarknad. De goda kommunikationerna innebär att näringslivet i kommunen kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens, från ett stort geografiskt område, samtidigt som Skurups kommuns invånare har tillgång till hela regionens arbetsmarknad och utbud.

Mångskiftande företag

Skurups kommun har ett mångskiftande företagande med företag inom de flesta näringar. Totalt finns det ca 1900 registrerade företag i kommunen. Majoriteten av dessa är fåmansföretag och några företag har över 100 anställda. Skurups kommun har företag inom allt från lantbruk, verkstad, logistik, bygg och turism till IT. Denna mångfald är positiv då den gör Skurups kommun mindre sårbar i konjunkturförändringarna. Skurups kommun har procentuellt fler invånare som är företagare än Skåne och Sverige i övrigt.

Grafisk bild med Svenskt Näringslivs logotyp
Svenskt näringslivs logotype

Skurup placerar sig över Sverige- och Skånesnittet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning om villkoren och förutsättningarna för att driva företag. Enkäten är landets största attitydundersökning bland företagare och ett av de främsta verktygen för att sätta fokus på näringslivsfrågorna lokalt.

I årets mätning är det sammanfattande omdömet för det lokala företagsklimatet i Skurup 3,8 vilket gör att Skurup hamnar på plats 9 i Skåne, bäst i sydöstra Skåne och på plats 4 jämfört med kommunerna i Malmö Lundregionen. Genomsnittet för Skåne är 3.6 och för Sverige 3,5.

85 företag i Skurups kommun har svarat på frågor om hur de upplever hur det är att driva företag i kommunen.

- Svaren från företagen ger oss indikation på vad som är bra och vad som vi kan bli bättre på. Företagen upplever att det är lättare att komma i kontakt med våra handläggare och handläggningstiden framstår som rimlig. Mest har vi tappat i frågorna om tillgång till relevant kompetens och skolans kontakter med det lokala näringslivet men vi ligger totalt sett ändå något över Sverigesnittet i nästan alla frågor, säger Sahand Kousha, näringslivsansvarig, Skurups kommun.

Företagens högst prioriterade åtgärder i Skurup är:

  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen
  • Kortare handläggningstider
  • Fler bostäder
  • Lägre kommunala avgifter

Som ett led i detta fokuserar vi just nu på bland annat:

Minskad brottslighet och ökad trygghettrygghet.

Skurups kommun tar ytterligare kliv i det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet för att på bästa sätt kunna möta den nya lagen som träder i kraft den 1 juli 2023, Lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Kommunen kommer att inkludera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet framöver. På näringslivsfrukosten i maj är temat ”Säkerhet och brottsförebyggande samverkan”. Sebastian Meglic, Säkerhets och Beredskapssamordnare på Skurups Kommun berättar om kommunens trygghetsskapande arbete och Marie Enhörning från Svensk Handel informerar om en app de tagit fram som bidrar till trygghet och säkerhet.

Upphandling - nytta och möjligheter till bra affärer!

Kommunen har under det senaste året bjudit in till upphandlingsskola, informationsmöte inför upphandling av byggtjänster, utökat och anställt ytterligare en upphandlare så fr o m juni finns det två upphandlare anställda på Skurups kommun. Inför 2023 inrättade kommunen även ett Upphandlingsutskott med ansvar för upphandlingsfrågorna.

Bättre dialog mellan kommunen och företagen

Kommunen genomför regelbundet näringslivsfrukostar med aktuella tema, företagsbesök och specifika möten efter behov t ex möte för företag på Skurup Handelsplats för att prata om trafiksituationen, möten med näringslivsråd, arrangerar näringslivsfest och mycket mer.

- Vi slår oss inte till ro med detta, här finns mycket information i enkäten om var vi kan bli tydligare och förbättra oss för att möta företagens förväntningar än mer säger Sahand Kousha.

 

 

Sidansvarig: Sahand Kousha
Sidan uppdaterad 2023-06-03