Fakta om näringslivet

Mångskiftande företag

Skurups kommun har ett mångskiftande företagande

2020-09-24

Skurups handelsplats växer vidare med Willys

Nu är hyresavtal tecknat med Willys för en planerad öppning preliminärt början 2022, något som kommer att skapa minst 40 nya arbetstillfällen och breddar utbudet i Skurups kommun.

- Vi gläds åt Willys kommande etablering som skapar många nya arbetstillfällen, går
hand i hand med kommunens ökande attraktivitet och bidrar tillbefolkningstillväxten,
samtidigt som det ger en ökad servicegrad för kommuninvånarna, säger Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fastigheten

Etableringen kommer att ske i en ny byggnad inom fastigheten Akka 4 (12 500 kvm) inom en lokal på ca 3200 kvm helt anpassad efter Willys senaste koncept.

Planerat finns även en grannlokal till Willys på ca 400 kvm där förhandling pågår för
etablering av kompletterande verksamhet.
 

Bygglov är beviljat av Skurups kommun och entreprenadupphandlingen är i slutskedet.
Byggnation projekteras och kommer att starta under hösten. Tam Retail kommer att stå
som byggherre och ansvara fram till färdigställd fastighet.

Handel föder handel

Ju fler nya aktörer som etablerar sig i området, desto fler aktörer blir intresserade och ser en möjlighet för lönsamma affärer. Flera nya aktörer som kompletterar varandra gör att även befintliga aktörer kommer att få en fortsatt god och långsiktig utveckling.


Kompletterar befintligt utbud

Etableringen innebär en komplettering av befintligt utbud, på så sätt att det koncept som är aktuellt för etablering saknas inom närmarknaden i Skurup.

Gemensamt har olika intressenter – invånare/kunder, aktören själva, Tam Retail – kommit fram till att konceptet fyller en lucka på marknaden. En gedigen marknadsanalys visar att man har ett underlag och kan få lönsamhet. Befintliga aktörer har sina inarbetade kundgrupper, service  och koncept som kompletterar.


Skurups Handelsplats är ett handelsområde med totalt ca 20 000 kvm handelsyta innehållande ca 25-tal butiker, restauranger och serviceaktörer. Handelsplatsen kompletterar befintlig handel och bidrar till att fler kan handla på hemmaplan samt även locka kunder från ett större upptagningsområde att handla i Skurup.

Skurups handelsplats utvecklas sedan 2014 av Tam Retail. Upp mot 1,5 miljon årliga besökare beräknas fullt utbyggt från 2022 och framåt.


Sidansvarig: Per Andersson
Sidan uppdaterad 2020-11-17