Fakta om näringslivet

Skurups kommun är en del av Malmö-Lundregionens näringsliv och arbetsmarknad. De goda kommunikationerna innebär att näringslivet i kommunen kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens, från ett stort geografiskt område, samtidigt som Skurups kommuns invånare har tillgång till hela regionens arbetsmarknad och utbud.

Mångskiftande företag

Skurups kommun har ett mångskiftande företagande med företag inom de flesta näringar. Totalt finns det ca 1900 registrerade företag i kommunen. Majoriteten av dessa är fåmansföretag och några företag har över 100 anställda. Skurups kommun har företag inom allt från lantbruk, verkstad, logistik, bygg och turism till IT. Denna mångfald är positiv då den gör Skurups kommun mindre sårbar i konjunkturförändringarna. Skurups kommun har procentuellt fler invånare som är företagare än Skåne och Sverige i övrigt.

Skurups kommun vill stimulera till ett gott företagsklimat, ökad inflyttning, hög boendekvalitet, fler arbetstillfällen, attraktiva besöksanläggningar och goda förutsättningar för natur- och kulturturism. Näringslivet har en mångfald av behov för att kunna utvecklas.

Skurups Handelsplats

Skurups Handelsplats är ett handelsområde med totalt ca 20 000 kvm handelsyta innehållande ca ett 25-tal butiker, restauranger och serviceaktörer. Handelsplatsen kompletterar befintlig handel och bidrar till att fler kan handla på hemmaplan samt även locka kunder från ett större upptagningsområde att handla i Skurup.

Upp mot 1,5 miljon årliga besökare beräknas fullt utbyggt från 2022 och framåt!

Skurups kommun klättrar 29 platser i årets näringslivsranking

Bild med olika fält som illustrerar olika branscher, blomsterhandlare, byggjobbare, truckförare och servitörsyrket

 

Svenskt näringsliv har idag släppt rankingen på hur företag i Sverige upplever det lokala företagsklimatet. I år hamnade Skurup på plats 34 bland Sveriges 290 kommuner, en klättring från plats 63 och över det skånska genomsnittet.

Länk till Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner: https://www.foretagsklimat.se/skurup

I år har 81 företag i Skurups kommun svarat på enkäten och det sammanfattade omdömet är 3,8 av 6 - högre i år än 2020 och ett bättre resultat än Skånes medel 3,6.

Företagen ger högst omdöme till vägnät, tåg- och flygförbindelser, mobil och bredband.

Störst förbättring jämfört med tidigare har skett inom bland annat: tillgången till relevant kompetens, tjänstemäns attityder, kommunens service och bemötande.

Företagen prioriterar följande förbättringsområden: minskad brottslighet och ökad trygghet, bättre dialog, ökad förståelse, snabbare handläggning och fler bostäder.

Näringslivansvarig Sahand Kousha menar att ökningen är en följd av den goda dialogen mellan näringsliv och kommun och att näringslivsfrågorna prioriteras i kommunen.

- Dessa faktorer gör att vår kommun upplevs som attraktiv att driva företag i. Vi märker gensvaret från näringslivet. Det finns en fantastisk framåtanda och vilja till utveckling i Skurups näringsliv överlag, vilket ger en ytterligare skjuts i arbetet.

Näringslivsansvarig politiker Nicklas Olsson (M) menar att den täta relationen mellan beslutsfattare och det lokala näringslivet är en viktigt faktor:

- Det är glädjande att vi åter igen är på väg uppåt, efter ett litet hack förra året. Vi arbetar dagligen med den potential som kommunen har och vi gör det i nära relation med vårt näringsliv. Våra företag mår bra samtidigt som kommunen är i en stark tillväxtfas, med stor inflyttning av nya kommuninvånare och flera nya företagsetableringar på gång. Men vi är inte nöjda, vi tar till oss av det som företagen tycker är mindre bra och försöker hitta lösningar från vår sida till det bättre. Två av de punkter där företagen signalerar förbättringspotential är fler bostäder och trygghet, vilket är två prioriterade områden för det kommunala arbetet framöver.

Sidansvarig: Sahand Kousha
Sidan uppdaterad 2022-07-18