Faderskap, föräldraskap

Är du som moder ogift vid barnets födelse måste faderskapet fastställas antingen genom bekräftelse hos socialtjänsten eller genom domstol. Skatteverket skickar en underrättelse till Skurups kommun om barnets födelse om du är skriven i kommunen. Därefter kontaktar vi dig som moder till barnet för fastställande av faderskap genom besök hos oss på Familjerätten i Skurup.

Det gäller också när två kvinnor eller män skaffar barn tillsammans. Syftet med det är att klargöra vem som är pappa till barnet, bland annat för att se till att barnet får försörjning och arvsrätt.

 

Tänk på!

Vid besöket hos oss ska du som moder och mannen till barnet ha med er legitimationshandlingar som styrker vem ni är samt eventuella papper på assistansbefruktning om befruktning gjorts via insemination. Papper på faderskap skrivs under vid besöket som ska bevittnas. Även papper på om ni är sambo eller ej vid befruktning. Därefter arkiveras originalen hos kommunen för eventuellt framtida behov. 

När ni inte är gifta blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare vid barnets födsel. Vårdnad är ett rättsligt begrepp och den som är vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för barnet. Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnet.
Ansökan om gemensam vårdnad kan göras vid besöket när faderskapet fastställs.
 

Vuxen hand håller ett spädbarns hand, ljus bakgrund.
Hand i hand, baby och vuxen
Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2021-10-14