Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskap/föräldraskap bekräftas i en formell handling

 

Nu finns möjligheten att bekräfta föräldraskap digitalt direkt hos Skatteverket via en enkel e-tjänst.

Det innebär att ogifta , nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad om barnet.

Länk till e-tjänst för digital faderskapsbekräftelse

www.skatteverket.se/bekräftaföräldraskap

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse underrättas Individ- och familjeomsorgen och den som fött barnet kommer att bli kontaktad av Familjerätten.

Det kommer fortsatt vara möjligt att bekräfta föräldraskap genom ett besök hos Familjerätten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Information faderskap/föräldraskap före 2022-01-01

När ett barn föds anmäls detta av BB till Skatteverket som i sin tur meddelar berörd socialtjänst. Ni får därför en kallelse för fastställande av faderskap/föräldraskap en tid efter att barnet är fött. Om ni önskar kan ni redan innan barnet är fött själva begära att få komma till Familjerätten för att fastställa föräldraskap/faderskap.

Bekräftelse är viktigt för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet.

När ett barn förs utanför äktenskapet är det endast barnets mamma som blir vårdnadshavare för barnet. Ni kommer att bli tillfrågade vid besöket hur ni vill göra avseende vårdnaden.

Vuxen hand håller ett spädbarns hand, ljus bakgrund.
Hand i hand, baby och vuxen
Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2022-01-04