ESS bidrar till en ökad tillväxt i regionen!

ESS (European Spallation Source) är likt MAX IV (laboratorium för synkrotronljusforskning) världsledande inom sitt område. Dessa två anläggningar utgör tillsammans ett nav i internationell infrastruktur och forskning, som skapar unika möjligheter för en rik forskningsmiljö.

Tillväxteffekter

Tillväxteffekterna  av ESS är huvudsakligen av två slag. Dels direkta som grundar sig på att en viss summa pengar investeras och skapar ökad sysselsättning och efterfrågan på varor och tjänster. Den andra tillväxteffekten är mer svårmätbar, som utgår från anläggningens betydelse för den teknologiska utvecklingen, innovationsklimatet och möjliga spin-off-effekter.

Sidansvarig: Per Andersson
Sidan uppdaterad 2020-11-17