Solceller på villatak, tegelvägg, solsken och ljusblå himmel.

Energi- och klimatrådgivning

Frågor?

Har du frågor om hur du kan spara energi i ditt hushåll eller om att installera solcellsanläggning? 

Privatpersoner, företag och föreningar är varmt välkomna att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för att få opartisk och kostnadsfri råd om hur man kan sänka sin energianvändning och samtidigt spara pengar. 

 

Om rådgivningen

Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk och finansieras till viss del av Energimyndigheten.

Hur kontaktar jag rådgivaren?

Du kan kontakta rådgivaren via telefon, men det går även bra att skicka ett mejl eller brev med dina frågor. 

Vilka är de vanligaste frågorna?

De vanligaste frågorna som besvaras handlar om olika uppvärmningsalternativ, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, solceller, samt vilka bidrag och stöd som finns att söka.

Driver du ett företag?

Om du driver ett företag finns det även möjlighet att rådgivaren kan göra ett platsbesök där vi tillsammans gör en energigenomgång av verksamheten. Om intresse finns kan rådgivaren även föreläsa kring t ex energieffektivisering och solceller.

Frågor och svar

Behöver jag bygglov för solceller?

Från den 1 augusti 2018 behövs inte bygglov för att montera en solenergianläggning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Observera att det fortfarande krävs bygglov för en del fastigheter, se nedan för mer information.

Vad krävs för att du inte ska behöva söka bygglov?
Anläggningen måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Bygglov krävs i fortsättningen för:
Solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018.

För ytterligare information och kontaktuppgifter till en bygglovshandläggare,

Frågor om solceller?

Tre snabba frågor som är bra att svara på innan man går vidare med en eventuell installation av solceller.

 • Är taket vänt mot t ex söder, sydost eller sydväst?
 • Vilken lutning har taket?
 • Skuggas taket av t ex en närliggande byggnad eller träd?

Visste du att...

 • återbetalningstiden för solceller ligger på ca 8-16 år på om du får bidrag eller inte och hur stor stor anläggningen är. Ju större anläggning desto lägre pris per kW.
 • solens energi tas tillvara oavsett utetemperatur, men vid väldigt varmt väder kan utbytet minska något.
 • en anläggning kostar ca 15 000 - 22 000 kr/kW. En villaanläggning på drygt 4 KW, som ger ca 4000 kWh/år kostar ca 80 000 kr före bidrag.
 • en anläggning på 1 kW är ca sju m2 stor.

Frågor om uppvärmningssystem?

Uppgifter som är bra att lämna är hur stor yta som värms upp och allmänna uppgifter om byggnaden.

Till exempel

 • byggår?
 • har huset tilläggsisolerats?
 • vilket skick är isoleringen som finns idag?
 • vilka typ av fönster förekommer?
 • vad har du för system idag?

Vilket system ska jag välja?

De vanligaste uppvärmningssystemen är direktverkande el, pellets, ved och värmepump. En del av systemen kan kombineras och då även med solfångare som ger värme. Vilket system som du ska välja beror på olika faktorer så som husets uppbyggnad, din egen ekonomi, bekvämlighet och miljötänk. 

Varse sig du ska satsa på ett helt nytt system eller en ny värmepump så bör du se över husets klimatskal (tak, vänster, väggar, fönster, dörrar). Tilläggsisolerar du kan spara kWh vilket i slutändan eventuellt kan leda till att du kan köpa en mindre värmepump och därmed även troligtvis för en mindre kostnad än tidigare.

Vilka bidrag finns att söka?

Intresserad av solceller?

Då kan du ansöka om skattereduktion för grön teknik, däribland solceller. En skattereduktion på 20% kan ges på installationsarbetet och material. Skattereduktion för grön teknik kan också sökas för lagring av egenproducerad elenergi och för laddningspunkt elfordon, och då för 50 % av kostnaden för arbete och material. Investeringsstödet finns inte längre utan ersätts då av skattereduktion.

För privatpersoner finns även möjligheten att ansöka om ROT-bidrag för arbetskostnaden, men detta bidrag kan inte kombineras med solcellsstödet. Det finns också stöd för mikroproducenter som levererar ut på elnätet sin överskottsel, så kallad mikroproduktion av förnybar el.  

För företag: Områden som kan vara intressanta att titta på

 • Energisnåla apparater
 • rutiner och beteenden
 • val av energikälla och värmesystem
 • klimatskalet samt transporter

Se broschyren Energikoll i små och medelstora företag samt Energimyndighetens hemsida för fler bra tips.

För företag: Vanliga exempel på kostnadseffektiva åtgärder

 • Ersätt gammal belysning med ny och undersök om den även är rätt placerad i lokalen samt om den är rengjord. Närvarostyrning kan också leda till minskade kostnader.
 • Dimensionera ventilationen rätt samt se över om det finns några läckor. Undersök även om det går att installera värmeåtervinning.
 • Täta portar och övriga ingångar och undvik att portar står öppna under en längre tid.
 • Se till att tryckluften har rätt tryck och att det inte finns några läckage från slangarna som går t.ex. till kompressorn. Ett hål på 1 mm där flödet är 0,06 m3/min kostar ca 1000 kr/år.

 

Företag: Finns det kostnadsfria utbildningar för restauranger och hotell?

Energimyndigheten har tagit fram två webbutbildningar för restauranger och hotell och dessa finns både på svenska och på engelska. Syftet med utbildningen är att inspirera små och medelstora företag att börja energieffektivisera.

På sikt leder energieffektivisering till:

 • minskade kostnader
 • att stärker konkurrenskraften
 • moderniserar verksamheten
 • förbättrar arbetsmiljön
 • minskar företages klimatpåverkan

Gå till Energimyndighetens hemsida för att läsa mer om utbildningarna.

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2021-12-23

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?