Elisefreds förskola

Vi är en aktiv förskola med ett hälsofrämjande tänk och stor aptit på livet!

 

Om Elisefreds förskola

På Elisefreds förskola har vi välutbildade, engagerade pedagoger och personal som alltid sätter barn och föräldrars behov i fokus. Vi vill lämna ifrån oss trygga barn med stor aptit på livet som känner att de kan, de vill och de vågar!

Vi arbetar medvetet med ett bejakande förhållningssätt till barnen där barnets egna tankar, ord och initiativ är vägvisare i vår verksamhet.

Vi som arbetar på Elisefreds förskola

Vi lägger stor vikt vid barns lek där vi är delaktiga för att stödja och leda vidare. Detta för att ge barnen redskap i det sociala samspelet och ge dem möjlighet att bearbeta och utforska sin vardag.

Daglig utevistelse

På Elisefred står den dagliga utevistelsen högt på listan. För oss är utemiljön ytterligare ett pedagogiskt rum för barnen att utforska. Delar du vår vision om en förskola på barnens villkor med ett hälsofrämjande tänk i en lärande miljö så varmt välkommen till oss!

Nära naturen

Vi har naturen runt hörnet och förskolan ligger vackert vid foten av Zimmermans backe. Detta ger oss många upplevelserika strövtåg i naturen och många spännande upptäcker i närmiljön. Vi lägger stor vikt på utevistelsens betydelse med rörelse, samlingar och mellanmål i det fria. 

Elisefreds förskola är certifierad med Grön Flagg. Det är en internationell miljöutmärkelse som delas ut av stiftelsen Håll Sverige Rent till förskolor och skolor som i sin dagliga verksamhet prioriterar ett aktivt miljöarbete. 

Portfolio

På Elisefred arbetar vi med portfolio. Den är vårt ”redskap” och stöd att hjälpa barnet att se sin utveckling, sina framsteg och sitt växande. Portfolion ska finnas tillgänglig för barnet och vara ett stöd i utvecklingssamtalet.

Genom portfolion ska barnet känna:

  • Jag kan! Jag klarar av! (Självförtroende)
  • Jag duger! Jag är ok! (Självtillit)
  • Jag är någon! Jag är sedd! (Självkänsla)

(Källa: Föreläsning av Göran Krok och Maria Lindewald, författare till boken "Portfolio i förskolan - att komma igång")

"Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen." (Lpfö 18)

Välkommen!

Vi är certifierade med Grön Flagg!
Sidansvarig: Rosita Alexandersson
Sidan uppdaterad 2021-10-19